privacyverklaring

Privacyverklaring Omega Websolutions

Algemeen

Omega Websolutions streeft ernaar de privacy van de bezoekers van deze website te beschermen zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG).  In deze Privacyverklaring kan u lezen hoe we uw persoonlijke gegevens zullen behandelen. Door het gebruik van deze website en diensten van Omega Websolutions, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze Privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

De volgende soorten persoonlijke gegevens kunnen worden ingezameld, bewaard en gebruikt:

 • informatie over uw bezoek en het gebruik van deze website (zoals uw IP-adres, geografische locatie, type browser, verwijzingsbron, de duurtijd van uw bezoek en het aantal bekeken pagina’s);
 • informatie die u ons verschaft om e-mailberichten te versturen en/of nieuwsbrieven te ontvangen;
 • informatie die u ons verschaft om een aangevraagde dienst uit te voeren of product aan te leveren (zoals uw naam, adresgegevens van uw onderneming, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer);
 • elke andere informatie die u ons vrijwillig verschaft.

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Omega Websolutions of die van een derde partij.

Waarom verwerken of gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De persoonlijke gegevens die op deze website worden ingegeven, zullen enkel worden gebruikt voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden omschreven.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt om:

 • onze website te beheren;
 • u de e-mailberichten die u specifiek hebt aangevraagd te versturen;
 • u onze nieuwsbrief en/of andere relevante marketinginformatie met betrekking tot de website te sturen;
 • contact met u op te nemen betreffende een aangevraagde dienst en/of deze dienst uit te voeren

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. We verbinden ons er ook toe uw gegevens niet te verkopen of te verhandelen.

Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt?

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst). Wij gebruiken deze informatie om gebruik van onze website te controleren en analyseren. U kunt deze cookies weigeren via de instellingen van uw browser. Als u dat doet, is het mogelijk dat onze website of delen ervan niet meer naar behoren werken. Meer informatie kan u lezen in onze cookie policy.

Wat is de juridische grondslag voor onze verwerking van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende grondslagen vermeld in artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:  (a) toestemming, (b) noodzakelijkheid voor het uitvoeren van een overeenkomst of (f) noodzakelijkheid voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.  In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a), hebt u steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Met wie delen wij Uw persoonsgegevens?

Uw persoonlijke informatie wordt enkel intern gebruikt. Indien nodig kunnen wij persoonsgegevens delen met onze leveranciers binnen de Europese Economische Ruimte in zoverre dit vereist is voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden omschreven, en waarbij zij verplicht zijn om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Verder kan uw persoonlijke informatie worden verspreid:

 • in zover we hiertoe wettelijk verplicht zijn;
 • in het kader van gerechtelijke procedures of toekomstige gerechtelijke procedures;
 • om onze wettelijke rechten tot stand te brengen, uit te oefenen of te verdedigen.

Tenzij anders vermeld in deze Privacyverklaring zullen uw gegevens niet aan derden worden vrijgeven.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens enkel zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking vermeld in deze verklaring. Uw persoonsgegevens zullen ook worden bewaard en gebruikt zolang dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen te beslechten of onze overeenkomsten af te dwingen.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Wij treffen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

Recht van toegang tot en verbetering van persoonsgegevens

U hebt het recht te vragen dat wij u meedelen of we uw persoonlijke gegevens verwerken en welke specifieke gegevens dat zijn. U mag ons ook vragen de gegevens in kwestie volledig of gedeeltelijk te verbeteren, aan te vullen, te blokkeren of te wissen wanneer die foutief, onvolledig of irrelevant zijn om te worden verwerkt. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of tegen de doeleinden waarvoor ze worden aangewend.

Wij verbinden ons ertoe tijdig gevolg te geven aan dergelijke verzoeken. U kunt op eender welk ogenblik uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken intrekken. Ingeval u dat wenst te doen en dus niet langer wilt dat Omega Websolutions uw persoonlijke gegevens gebruikt, vragen wij u hiervoor een e-mail te verzenden naar info@omegawebsolutions.be

Links naar andere websites

De website bevat links naar andere websites. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of privacy praktijken van websites van derden.

Wijzigingen

Omega Websolutions behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Privacyverklaring door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 7 mei 2018.

Heeft u nog andere vragen?

We controleren regelmatig of we aan deze Privacyverklaring voldoen. Als u een vraag of klacht heeft over onze Privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen:

Omega Websolutions

Beernemsteenweg 116, 8750 Wingene

info@omegawebsolutions.be

Bent u op zoek naar meer informatie van een officiële instantie? Contacteer dan de Privacy Commissie (zie www.privacycommission.be)